შემოწირულობა

1

შენი შემოწირულობა

2

პირადი მონაცემები

 

3

გადახდა

 

კარგი მიზნისთვის

შემოწირული თანხა სრულიად მოხმარდება სპორტსმენების მომზადება/გადამზადებას,
სპორტსმენების აღჭურვილობასა და ინვენტარს სრულყოფილი ვარჯიშისთვის. აგრეთვე
საკვები დანამატებით უზრუნველყოფას, საზღვარგარეთ სემინარებსა და სწავლებებზე
წაყვანას, სხვადასხვა ტურნირებზე მონაწილეობისთვის. გარდა ამისა, ჩატარდება
სეზონური შეკრება(ზბორები), სადაც სპორტსმენები დასვენების პარალელურად
გაივლიან სწავლებას. გამარჯვებულს სპორტსმენებს გადაეცემათ ფასეული პრიზები
(ჰონორარი).
ტრავმის მიღების შემთხვევაში ფედერაცია იზრუნებს მასში გაწევრიანებული
სპორტსმენების ჯანმრთელობაზე.
ფედერაცია ორგანიზებას გაუკეთებს შიდა ჩემპიონატების ჩატარებას საქართველოში,
აგრეთვე უცხოელი სპორტსმენების ჩამოყვანასა და მსოფლიო დონის ტურნირების
ჩატარებას. ყოველივე ამასთან ერთად, მოწვეულები იქნებიან კვალიფიცირებული
ინსტრუქტორები, ეს კი ხელს შეუწყობს ჩვენი სპორტსმენების კვალიფიკაციის
ამაღლებას, რომელიც სამომავლოდ დადებითად აისახება მათ მიღწევებში.

ანგარიშის ნომერი

GE88TB7216536080100004

შეიყვანეთ სასურველი ოდენობა